Transport inbeslagnames

“Wat er in beslag genomen wordt en door ons vervoerd moet worden, is vaak een verrassing. Wij kijken nergens meer van op.”

Politie, justitie, belastingdienst, gerechtsdeurwaarders en andere opsporings- en overheidsdiensten voeren regelmatig grootschalige inbeslagnames uit. Denk aan het wagenpark van een criminele organisatie, een grote partij nep-/nagemaakte artikelen of de inboedel van een failliete onderneming.
Bij dit soort grote logistieke operaties kan v/d Boogaard alle ondersteuning bieden. Niet alleen bij het afvoeren van de geconfisqueerde goederen, maar ook bij de tijdelijke opslag ervan. Ons pand beschikt over permanente videobewaking en een alarminstallatie.